Mae ein arbenigwr cyfraith cyflogaeth, Esyllt Green, yn rhannu ei sylwadau gyda BBC Cymru Fyw ar ddyfarniad diweddar y Goruchaf Lys bod ffioedd tribiwnlys cyflogaeth yn anghyfreithlon.