Gyda Sports Direct o dan y lach, rhanna Iestyn Morris ei farn gyfreithiol ar wahardd ieithoedd heblaw’r Saesneg yn y gweithle.

Byth ymhell o’r ffrae, daeth ymateb ffyrnig dros y penwythnos i’r ffaith fod gweithwyr Sports Direct ym Mangor wedi cael eu gwahardd rhag siarad unrhyw iaith heblaw Saesneg. Mewn ymateb, galwodd Hywel Williams AS am gyflwyno Safonau Iaith Gymraeg yn y sector breifat (ar hyn o bryd dim ond yn y sector gyhoeddus y maent yn weithredol). Disgrifiodd rhai ASau y sefyllfa fel un ‘gwahaniaethol’ mewn ardal Gymraeg ei hiaith ac mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi ymchwiliad i’r mater. Mae ymyrryd â’r hawl i ddefnyddio’r Gymraeg eisoes yn anghyfreithlon o dan Fesur y Gymraeg 2011. Fel sydd wedi cael ei nodi, fodd bynnag, nid ar y Gymraeg yn unig y mae’r gwaharddiad yn effeithio – mae’n cynnwys unrhyw iaith heblaw Saesneg ac fe allai fod yn anghyfreithlon o dan Ddeddf Gydraddoldeb 2010. Mae hefyd yn codi cwestiynau sylfaenol ynglŷn â’r hawl i gyfathrebu o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998.