Ein arbenigwr cyflogaeth Esyllt Green yn trafod penderfyniad y Llu Awyr i recriwtio merched i bob swydd a fewn y Llu.

(O funud 22.07)