Awydd clywed y diweddaraf yn achos Naruto’r mwnci a hunlun enwoca’r byd? Gwrandewch ar farn Guto Llewelyn BBC Radio Cymru - cerwch syth i 55munud a 50 eiliad o’i gyfweliad gyda Dewi Llwyd.